Área privada

Lista de empresas de ES

Lista de empresas de ES

As persoas colexiadas que traballen por conta propia ofrecendo servizos socioeducativos, é dicir: que sexan titulares dunha empresa ou traballen como autónomas/os sendo esta a súa actividade laboral principal, poden incluírse nesta listaxe enviando ao ceesg a Ficha de colexiada/o autoempregada/o.

---------------------------------------------------------------------

Ana Prema

Ana María García Liñares, colex. nº 0145

Tipo de servizos que ofrece:

 • Asesoramento educativo e técnicas de intervención familiar.
 • Terapia Gestalt.
 • Terapias de son e escoita corporal.
 • Terapias forestais, baños de bosque, roteiros interpretativos.
 • Talleres de escoita corporal, autoxestión emocional, técnicas de respiración, camiñar cara a calma e a quietude.
 • Educación para a saúde.
 • Consciencia a través do corpo.
 • Ioga integral e ioga infantil.
 • Escola de meditación.
 • Contacontos infantís.
 • Escolas de familias.
 • Formación de profesorado e educador@s de tempo libre.

Área xeográfica na que presta servizos: Galicia.

Forma de contacto: 669 30 22 18   |   agceilan@gmail.com

Observacións: Sesións de traballo grupal con calquera tipo de colectivo (persoas con diversidade funcional, mulleres, homes, empresas, asociacións, colectivos rurais, adolescentes, infancia, terceira idade, voluntariado, actividades de tempo libre, colexios, ANPAS, escolas de nais e pais, concellos, escolas de tempo libre, centros de formación do profesorado, …)

Sesións de traballo individual e/ou familiar.

---------------------------------------------------------------------

Araceli Macías García

Colex. nº 4939

Tipo de servizos que ofrece:

 • Investigación e innovación social: deseño de plans de igualdade, diagnoses participativas e comunitarias, avaliación de proxectos e políticas sociais.
 • Obradoiros e formacións: obradoiros en e para a igualdade, obradoiros de prevención das violencias machistas, obradoiros de empoderamento das mulleres maiores a través da estimulación cognitiva, etc.
 • Servizos: coordinación de proxectos, dinamización de equipamentos sociocomunitarios, etc.
 • Proxectos: proxectos de dinamización comunitaria, actividades para a xuventude, proxectos de participación, etc.

Área xeográfica na que presta servizos: Ourense oriental (Valdeorras, Viana do Bolo, A Rúa, A Veiga, etc.).

Forma de contacto: aracelimacias9@gmail.com   |   655 84 11 85

Observacións: Mestrado en Política Social e Intervención Socicomunitaria, dobre especialidade en 'Xénero e Políticas de Igualdade' e 'Envellecemento e transformacións familiares'

---------------------------------------------------------------------

Arelar Xestión Socioeducativa

Ramón Molina Gómez, colex. nº 0121

Tipo de servizos que ofrece: Servizos socioeducativos onde a innovación educativa xoga un papel fundamental. As liñas de servizo de Arelar xiran ao redor dos seguintes eixes:

 • Teatro social
 • Participación activa e desenvolvemento comunitario
 • Convivencia e desenvolvemento persoal
 • Animación Sociocultural
 • Educación ambiental
 • Xestión de programas e servizos socioeducativos

Con emprego de metodoloxías innovadoras e creativas: teatro foro, aprendizaxe-servizo, ludiparticipación, world café, ....

Área xeográfica na que presta servizos: Galicia.

Forma de contacto: info@arelar.gal  -  rmolina@arelar.gal   |   661 98 56 87

---------------------------------------------------------------------

Innova, Consultoría, Formación y Proyectos

Alba Pardo Servia. Colex. nº 3175

Tipo de servizos que ofrece: Formación, Ocio Infantil e Desenvolvemento de Proxectos Socioeducativos.

Área xeográfica na que presta servizos: A Coruña.

Forma de contacto: info@innovamos.gal

---------------------------------------------------------------------

Juan Pedro Guardia González

Colex. nº 3837

Tipo de servizos que ofrece: Formación de adultos: informática básica, ofimática.

Área xeográfica na que presta servizos: Vigo

Forma de contacto: juanp3g@gmail.com

---------------------------------------------------------------------

María Isabel Lista Luaces

Colex. nº 3972

Tipo de servizos que ofrece: Técnicas de ioga e relaxación nas escolas, prevención drogas, habilidades sociais...

Área xeográfica na que presta servizos: Provincia de A Coruña.

Forma de contacto: isalista73@gmail.com   |   653 08 15 23


---------------------------------------------------------------------

María José Fragueiro Troncoso

Colex. nº 0987

Tipo de servizos que ofrece:
 • Coñecemento, análises e investigación dos contextos sociais e educativos
 • Xeración de redes sociais, procesos e recursos educativos e sociais
 • Deseño implementación e avaliación de programas e proxectos educativos
 • Obradoiros de activación da memoria

Área xeográfica na que presta servizos: Condado-Paradanta, Vigo e entorno

Forma de contacto: majofragueiro@yahoo.es

---------------------------------------------------------------------

María Q.S ou Entiende-Te

María Quintas Sotelo, colex. nº 3941

Tipo de servizos que ofrece: Formación e intervención en: Intelixencia Emocional, Habilidades Sociais, Educación Afectivo-Sexual, Igualdade, Coeducación, Prevención de Consumo, Resolución de Conflitos, Técnicas de Estudio, Mediación Escolar, Psicoeducación, Risoterapia e Relajación, Estimulación Cognitiva, Xogos online e apuotas en Adolescentes, Educación Medioambiental, Orientación prelaboral a mocidade, Educación Vial, Ocio Alternativo Saludable...

Área xeográfica na que presta servizos: Galicia

Forma de contacto: mariaqs89@gmail.com   |   626 76 35 86

----------------------------------------------------------

Noelia Rodríguez Álvarez

Colex. nº 3408

Tipo de servizos que ofrece: Formación en Igualdade, Formación en Atención Sociosanitaria, Prevención da Violencia de Xénero, Intervención en Violencia de Xénero, Elaboración de Plans de Igualdade.

Área xeográfica na que presta servizos: Estatal

Forma de contacto: 646.45.57.10

----------------------------------------------------------

Os pitiños (antes o nome Pro_ime)

Belén Fernández Fernández, colex. nº 3587

Tipo de servizos que ofrece: Deseño e implantación de proxectos de carácter social, cultural e educativo.

Exemplo de proxecto realizado

Dinamización e desenvolvemento de actividades de calidade para diferentes colectivos para nenos/as, persoas adultas, maiores nas que se potencia a creatividades e o desenvolvemento da intelixencia social e emocional.

Área xeográfica na que presta servizos: A Coruña

Forma de contacto: info@ospitinos.com

---------------------------------------------------------------------

Rexenerando, S. Coop Galega

Andrea Rico Adega, colex. nº 5171

Tipo de servizos que ofrece: Consultora social e cultural. Desenvolvemos proxectos propios no ámbito da intervención sociocultural e educativa e proporcionamos a outras entidades e empresas servizos integrais para desenvolver os seus: desde o deseño do proxecto ata a coordinación e a execución.

Especializámonos en tres eixos de acción que facemos tamén transversais en todo o noso traballo:

 • Facilitación de grupos e participación social
 • Xéneros e identidade
 • Cultura, memoria e territorio

+ info: www.rexenerando.com/que-facemos/

Área xeográfica na que presta servizos: Galicia.

Forma de contacto: info@rexenerando.com

Observacións: www.rexenerando.com

---------------------------------------------------------------------

TactoConTacto

Aldara Fernández Servia, colex. nº 3932 e Pablo Óscar Veiga Romero, colex. nº 3942

Tipo de servizos que ofrece: Intervención e prevención en TUS (trastorno por uso de sustancias alcohol e outras drogas) e xogo patolóxico.

Área xeográfica na que presta servizos: Ourense.

Forma de contacto: tactocontactoourense@gmail.com  |  678 07 27 41  |  618 28 11 89

---------------------------------------------------------------------

Xandobela | educación e cultura

Nerea Couselo Fernández, colex. nº 0440

Tipo de servizos que ofrece:

 • Mediación cultural e educativa.
 • Dinamización lingüística.
 • Divulgación e dinamización cultural: patrimonio cultural, lectura, lingua, xogo.
 • Participación en proxectos europeos, nomeadamente o Erasmus +: coordinación e xestión.
 • Proxectos de ocio e tempo libre.
 • Desenvolvemento de materiais divulgativos e didácticos.

Área xeográfica na que presta servizos: Galicia.

Forma de contacto: nerea@xandobela.info | 649 70 21 94

Observacións: Desenvolvemos proxectos propios e baixo demanda para todo tipo de organizacións públicas ou privadas. Traballamos no sector educativo a través de numerosas campañas escolares municipais de dinamización lingüística e cultural para todos os ciclos de infantil, primaria, secundaria e bacharelato e a través das oportunidades de aprendizaxe permanente e de desenvolvemento de innovación que ofrece o programa europeo Erasmus+; no sector cultural en bibliotecas, centros cívicos, museos... a través dos circuítos culturais do país e do deseño e desenvolvemento de servizos e produtos culturais a medida para todos os públicos. As nosas ferramentas máis recorrentes para a mediación cultural son a creación de dinámicas e xogos pedagóxicos, a narración oral con espectáculos propios, o desenvolvemento de recursos didácticos, o emprego de metodoloxías lúdicas e participativas, a xestión do talento das persoas en proxectos colaborativos, a investigación de campo.
Poden visitar a nosa web www.xandobela.info para ampliar información sobre os nosos servizos e proxectos máis importantes.