Área privada

Cesión de espazos e recursos

Queremos que a nova sede do Ceesg se convirta nun espazo aberto e de encontro para a Educación Social, onde desenvolver non só as tarefas do quefacer cotiá do Colexio, e as actuacións programadas pola Xunta de Goberno, senón que tamén albergue as actividades de persoas colexiadas que precisen deste espazo e dos recursos dos que dispoñemos.

Só tes que cumprimentar o seguinte formulario e contemplar o Regulamento de cesión de espazos e recursosRegulamento de cesión de espazos e recursos. Unha vez realizada a solicitude confirmaremos a dispoñibilidade nun prazo máximo de 4 días hábiles.

Formulario de solicitude

 
cláusula de privacidade