Área privada

Emprego

Convenios colectivos

Nesta páxina podes consultar e descargar algúns convenios colectivos nos diferentes ámbitos da Educación Social. Non se publican actualizacións de táboas salariais ou acordos posteriores.

 

Administración pública

 • IV Convenio colectivo único para o persoal laboral da Administración Xeral do Estado. BOE 17/05/19.
 • V Convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia. DOG 03/11/08. Modificación no DOG 17/08/10. Corrección de erros da modificación no DOG 14/09/10

Axuda a domicilio

 • Convenio colectivo para a actividade de axuda a domicilio de Galicia. DOG 16/02/10.

Diversidade funcional

 • Convenio colectivo galego de centros especiais de emprego. DOG 22/07/10.
 • XV Convenio colectivo xeral de centros e servicios de atención a persoas con discapacidade. BOE 4/07/19.

Ensinanza

 • XI Convenio colectivo de ámbito estatal de centros de asistencia e educación infantil. BOE 22/03/10.
 • X Convenio colectivo nacional de centros de ensinanza privada de réximen xeral ou ensinanza regrada sen ningún nivel concertado ou subvencionado. BOE 11/07/18.
 • VIII Convenio colectivo de ensinanza e formación non regrada. BOE de 3/07/17.

Intervención social

Maiores / Dependencia

 • VII Convenio colectivo marco estatal de servizos de atención ás persoas dependentes e desenvolvemento da promoción da autonomía persoal (residencias privadas de persoas maiores e do servizo de axuda a domicilio). BOE de 21/09/18.
 • IV Convenio colectivo de residencias privadas da terceira idade de Galicia. DOG 11/04/18.

Infancia

 • III Convenio colectivo estatal de reforma xuvenil e protección de menores. BOE 23/11/18.

Lecer

 • II Convenio Marco estatal de ocio educativo e animación sociocultural. BOE 15/07/18.

Buscar convenios (enlaces externos):