Área privada

Emprego

Convenios colectivos

Nesta páxina podes consultar e descargar algúns convenios colectivos nos diferentes ámbitos da Educación Social.

 

Administración pública

 • III Convenio colectivo único para o persoal laboral da Administración Xeral do Estado. BOE 12/11/09.
 • V Convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia. DOG 03/11/08. Modificación no DOG 17/08/10. Corrección de erros da modificación no DOG 14/09/10

Axuda a domicilio

 • Convenio colectivo para a actividade de axuda a domicilio de Galicia. DOG 16/02/10.
  • Acordo da comisión negociadora sobre o pago de atrasos. DOG 10/03/10.
  • Aprobación das táboas salariais para o ano 2012. DOG 21/11/12.

Diversidade funcional

 • XI Convenio colectivo de centros de asistencia, atención, diagnóstico, rehabilitación e promoción de persoas con discapacidade. BOE 21/03/05.
 • Convenio colectivo galego de centros especiais de emprego. DOG 22/07/10.
 • XIV Convenio colectivo xeral de centros e servicios de atención a persoas con discapacidade. BOE 09/10/12.

Ensinanza

 • XI Convenio colectivo de ámbito estatal de centros de asistencia e educación infantil. BOE 22/03/10.
 • Convenio colectivo nacional de centros de ensinanza privada de réximen xeral ou ensinanza regrada sen ningún nivel concertado ou subvencionado. BOE 26/04/06.
 • VII Convenio colectivo de ensinanza e formación non regrada. BOE de 24/05/11.

Intervención social (anulado)

 • I Convenio colectivo de Acción e Intervención Social. BOE de 19/06/07.
  • Acordo de modificación do ámbito temporal e sobre a clasificación profesional. BOE de 14/04/08.
  • Acordo de introducir novas categorías profesionais na clasificación profesional. BOE 18/08/08 (inclúense as categorías de traballador/a social e educador/a social).
  • Sentenza da Audiencia Nacional pola que se declara nulo o convenio. BOE de 16/02/09

Maiores / Dependencia

 • V convenio marco estatal de servizos de atención ás persoas dependentes e desenvolvemento da promoción da autonomía personal. BOE de 1/04/08.
 • II Convenio colectivo do sector de residencias privadas da terceira idade de Galicia. DOG 02/07/07.
  • Acordo da comisión paritaria. DOG de 07/05/08 (Corrección de erros no DOG de 12/06/08).
  • Revisión das táboas salariais para o ano 2012. DOG 03/04/12
  • Acordo relativo á aclaración dos criterios establecidos en relación co disposto na cláusula adicional segunda. DOG 04/06/12

Infancia

 • II Convenio colectivo estatal de reforma xuvenil e protección de menores. BOE 27/11/12.

Lecer

 • I Convenio Marco estatal de ocio educativo e animación sociocultural. BOE 08/03/11.

Buscar convenios (enlaces externos):