Área privada

Relacións Institucionais

O Ceesg forma parte de...

Pacto cívico de Ourense (Histórico)

Trátase dun foro de debate y reflexión, con caracter apolítico, para solucionar problemas de convivencia na cidade de Ourense, constituído por asociacións de veciños, colexios profesionais, e representantes da vida social e cultural da cidade.

Este foro ven de desenvolver a carta da cidadanía de Ourense e agora continuará traballando no desenvolvemento e execución desta, facendo propostas ao consistorio para a aplicación de ordenanzas e outras ferramentas para mellorar a convivencia e o civismo.

Novas en prensa