Área privada

Relacións Institucionais

O Ceesg forma parte de...

Plataforma Mira por elas

Asumindo que os medios públicos son un dereito fundamental da cidadanía a plataforma ten un forte carácter reivindicativo promovendo unha orientación da información e dos programas imparcial, plural, que contribúa a desmontar prexuízos e fomente a igualdade de xénero.

A plataforma creouse en marzo de 2012 e o Ceesg adheriuse a ela o 18 de abril do mesmo ano.