Área privada

Relacións Institucionais

O Ceesg forma parte de...

Foro Galego de Inmigración

É unha asemblea aberta, integrada aproximadamente por 80 asociacións de inmigrantes e entidades de carácter social, sindical e político de toda Galicia, que ten como obxectivo fundamental lograr que no mundo a migración sexa respectada como un Dereito Humano, así como acabar coa discriminación, o racismo e a xenofobia. Os seus eixos de actuación son:

  • Defensa e reivindicación dos dereitos dos inmigrantes e emigrantes retornados.
  • Promoción da integración intercultural.
  • Sensibilización da sociedade galega en torno ao fenómeno migratorio.
  • Prevención de accións negativas en contra do colectivo inmigrante.
  • Presión social e política.

Máis info

http://forogi.wordpress.com/