Área privada

Grupos de traballo

Grupos activos

Miolo

» Presentación

Dende o grupo de traballo pretendemos construír una nova realidade e para iso vemos necesaria a creación de novos conceptos e defender e concretar o noso papel dentro dos equipos profesionais que levan a cabo intervencións asistidas con animais, por exemplo, que é un ámbito sen regular e que no temos que facernos un oco claro.

O 6 de maio de 2016 celebrouse a primeira reunión para a creación do Grupo de Traballo de Saúde do Ceesg.

Algúns dos obxectivos que buscamos alcanzar coa creación do grupo son:

  • Visibilizar e dignificar o papel das/os educadoras/es sociais como axentes dinamizadores do cambio e promotores de saúde.
  • Traballar sobre un concepto de saúde amplo e positivo.
  • Resaltar o carácter transversal de saúde; a promoción de hábitos e estilos de vida saudables.
  • Transmitir coñecementos, fomentar comportamentos e actitudes saudables.

 

» Conformación

  • Ceesg (Santiago de Compostela)
  • Alfonso Tembrás López ()
  • Manuel Rodriguez Iglesias ()
  • Rocío Núñez Rúa (Santiago de Compostela)
  • Laura Casal Figueroa (Oleiros)