Área privada

Grupos de traballo

Grupos activos

Como crear un grupo de traballo?

Só tes que premer na pestana da web “Quero crear un grupo” e cubrir a solicitude indicando o tema no que te gustaría que se centrara o grupo, os obxectivos deste, e outra información que queiras trasladar. Tamén podes enviar a proposta a outras persoas colexiadas que coñezas e que podan estar interesadas en formar parte do grupo, a través da casilla “Invitar a amigos/as”.

Para a constitución formal do novo grupo de traballo é necesario:

  • Estar integrado por un mínimo de tres persoas colexiadas.
  • Presentar o documento de constitución do grupo, indicando (descarga modelo):
    • A denominación do grupo e a concreción do ámbito de traballo.
    • Os datos das persoas integrantes:  ome e apelidos, teléfono e correo-e de contacto.
    • Coordinador/a do grupo.
  • Entregar o plan de traballo anual, onde se incluirán, entre outros aspectos, os obxectivos, actuacións a desenvolver e cronograma. Descarga o modelo de plan de traballo.
  • Ser aprobado pola Xunta de Goberno do Ceesg.

O Ceesg apoiará e orientará a aquelas persoas que desexen formar un grupo de traballo pero non coñezan a outras/os profesionais interesadas/os, na procura de novas/os integrantes e na definición inicial do plan de traballo.

Quero crear un grupo: