Área privada

Áreas de traballo

Comunicación e participación colexial

» Presentación

Á Área de Comunicación e participación colexial ten como obxectivos:

 1. Definir e manter unha liña de comunicación interna e externa que garanta a transmisión dunha imaxe e dun proxecto uniforme, coherente e compartido de Colexio.
 2. Incrementar e afondar nos procesos de comunicación e intercambio, formais e informais, a nivel persoal, social e profesional.
 3. Ampliar  e  diversificar  a  participación  e  interacción  de  profesionais  do social nas canles comunicativas do Ceesg.
 4. Colaborar  coas  outras  áreas  na  formulación  e  edición  de  publicacións  da actividade colexial.
 5. Vincular a actividade da área ás tres liñas estratéxicas establecidas para o ano 2018: Lei de Educación Social, Regularización Profesional e Emprego.

  » Conformación

  • Ceesg (Santiago de Compostela)
  • Belén Piñeiro Álvarez (Santiago)
  • Noelia Rodríguez Álvarez (As Pontes)
  • Rocío Núñez Rúa (Santiago de Compostela)
  • Laura Casal Figueroa (Oleiros)
  • Selene Arias Sáez ()

  » Actuacións