Área privada

Xunta de Goberno

Principios ideolóxicos

O traballo do Ceesg está sustentado e guiado polos seguintes principios:

 1. Identidade profesional.
 2. Ética persoal e profesional.
 3. Xustiza social e real.
 4. Perspectiva feminista.
 5. Cultura e lingua galegas.
 6. Benestar e calidade de vida.

A Xunta de Goberno aposta por un Colexio que se caracterice por:

 1. A responsabilidade social e reivindicativa na defensa da educación social.
 2. O compromisoo coa ética e o código deontolóxico da nosa profesión.
 3. A transparencia e á pluralidade.
 4. A participación, o carácter proactivo e propositivo, achegando propostas tecnicamente argumentadas e de valor ético, político e socioeducativo.
 5. O traballo en rede entre profesionais, aberto e colaborador coin outras entidades e profesións relacionadas coa intervención social e coa comunidade.
 6. A utilidade e eficacia, dando respostas ás demandas e preocupacións das persoas colexiadas e non colexiadas, así como ao resto da cidadanía.
 7. A actualización. Un colexio visible e empoderado.
 8. A horizontalidade, construíndo e transformando en equipo.