Área privada

Xunta de Goberno

Obxectivos 2018-2022

  • Ordenar o exercicio profesional en calquera das súas formas e modalidades.
  • Representar os intereses profesionais das persoas colexiadas especialmente nas súas relacións coa Administración.
  • Defender os intereses profesionais das persoas colexiadas.
  • Velar para que a actuación das persoas colexiadas correspondan aos intereses e necesidades da sociedade en relación co exercicio da profesión.
  • Garantir o cumprimento da boa práctica e das obrigas deontolóxicas da profesión.
  • Protexer os intereses das persoas usuarias e consumidoras dos servizos profesionais.
  • Promover o recoñecemento social e profesional da educación social.