Área privada

Xunta de Goberno

Composición

Presidenta: Laura Vilaboy Romero.

Vicepresidenta: Natalia Domínguez Galán.

Tesoureira: Beatriz Caneda Zamar.

Secretaria: Rocío Núñez Rúa.

Vogais:

Selene Arias Sáez.

Antón Bouzas Álvarez.

Laura Casal Figueroa.

Sonia González Rodríguez.

Belén Piñeiro Álvarez.

Pilar Ramallal Fernández.

Noelia Rodríguez Álvarez.

Paula María Varela Costa.