Área privada

Normativa

Leis de creación dos colexios profesionais do Estado

Col.legi d'Educadores i Educadors Sociais de Catalunya

Lei 15/96, do Parlamento de Catalunya de 15 de novembro, de creación do CeescLei 15/96, do Parlamento de Catalunya de 15 de novembro, de creación do CEESC

  Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia

Lei 1/2001, de 22 de Xaneiro, de creación do Ceesg

Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears

Lei 8/2002, de 26 de setembro, de creación do CeesibLei 8/2002, de 26 de setembro, de creación do CEESIB

Colexio Profesional de Educadores Sociais da Rexión de Murcia

Lei 1/2003, de 28 de marzo, de creación do CpesrmLei 1/2003, de 28 de marzo, de creación do CPESRM

Colexio Profesional de Educadores e Educadoras Sociais da C. Valenciana

Lei 15/2003, de 24 de novembro, de la Generalitat Valenciana, de creación do CoeescvLei 15/2003, de 24 de novembro, de la Generalitat Valenciana, de creación do COEES

Colexio Profesional de Educadores e Educadoras Sociais do País Vasco

Lei 7/2003, de 22 de decembro, de creación do CeespvLei 7/2003, de 22 de decembro, de creación do CEESPV

Colexio Profesional de Educadores Sociais de Castilla La Mancha

Lei 2/2004, do 2 de abril, de creación do CesclmLei de creación do CESCLM, con de data 25 de marzo de 2004

Colexio Profesional de Educadores e Educadoras Sociais de Castilla y León

Lei 2/2005, de 23 de marzo, de creación do CeescylLei 2/2005, de 23 de marzo, de creación do CEESCYL

Colexio Profesional de Educadores Sociais de Andalucía

Lei 9/2005, de 31 de maio, de creación do COPESALei 9/2005, de 31 de maio, de creación do CPESA

Colexio Profesional de Educadoras e Educadores Sociais de Aragón

Lei 9/2005, de 10 de outubro, de creación do CeesAragónLei 9/2005, de 10 de outubro, de creación do CEESA

Colexio Profesional de Educadoras e Educadores Sociais de Extremadura

Lei 1/2009, de 18 de febreiro, de creación do CopesexLei 1/2009, de 18 de febreiro, de creación do CPEESE

Colexio Oficial de Educadoras e Educadores Sociais de Navarra

Lei Foral 4/2009, de 30 de abril, pola que se crea o CoeesnaLei Foral 4/2009, de 30 de abril, pola que se crea o COEESN
Colexio Profesional de Educadoras e Educadores Sociais da Comunidade de Madrid

Lei 1/2010, de 24 de febreiro, de creación do CPEESMLei 1/2010, de 24 de febreiro, de creación do CPEESM

Colexio Profesional de Educadoras e Educadores Sociais de La Rioja.

Lei 4/2013, de 4 de marzo, de creación do CeesRioja

Colexio Profesional de Educadoras e Educadores Sociais do Principado de Asturias

Lei do Principado de Asturias 10/2014, do 17 de xullo, de creación do Copespa

Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Canarias

Lei 3/2014, de 20 de xuño, de creación do CEESCAN

Colexio Profesional de Educadoras e Educadores Sociais de Cantabria

Lei de Cantabria 4/2016, de 11 de noviembre, de creación do COPEESCAN