Área privada

Colexiación

Modificación de datos persoais

Para a modificación de calquera dos teus datos persoais (enderezo, teléfonos, datos laborais...), envía ao Ceesg un correo-e no que indiques os teus novos datos.

Para modificar o nº de conta bancaria no que che cobramos a cota colexial, é necesario ademais que fagas chegar o seguinte impreso debidamente cuberto e asinado:

Descargar impreso de domiciliación bancaria