Área privada

Colexiación

Documentos profesionalizadores

Unha das funcións dos colexios profesionais é proporcionar os recursos pertinentes para promover a profesionalización das educadoras e dos educadores sociais.

Un código deontolóxico, unha definición profesional de Educación Social, un Catálogo de Funcións e Competencias da profesión e das educadoras e educadores sociais, configuran os tres documentos básicos que se establecen como fundamento para artellar a cultura e a identidade da figura da Educadora e do Educador Social.

Supoñen a materialización dun longo traballo de reflexión, realizado a nivel estatal, e dun proceso de participación, no que se contou con profesionais, universidades e expertos de renome no ámbito social e educativo.

Podes descargarlos por separado ou nun único documento.

Título Data Descargar
Documentos profesionalizadores Maio 2008
pdf
5746 KB
Definición de Educación Social Maio 2008
pdf
2735 KB
Código Deontolóxico do educador e a educadora social Maio 2008
pdf
2815 KB
Catálogo de funcións e competencias da educadora e o educador social Maio 2008
pdf
2857 KB