Área privada

#8 entradas coa etiqueta "subvencións"

Subvencións para a realización de actividadees de información, orientación e busca de emprego

Xoves, 12 Xaneiro de 2012 | Tags: subvencións , orientación laboral , Busca de emprego

O prazo para a presentación de solicitudes será dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación da presente orde no Diario Oficial de Galicia.

Subvencións para a promoción da igualdade cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE)

Xoves, 12 Xaneiro de 2012 | Tags: subvencións , igualdade

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Subvencións no eido de prevención de VIH/SIDA, drogodependencias e empresas de economía social

O prazo de presentación de solicitudes é dun mes a partires do día da publicación no DOGA de hoxe 19/01/2012

Novas convocatorias de subvencións da Xunta de Galicia

Xoves, 26 Xaneiro de 2012 | Tags: Emprego , subvencións , Muller , integración

Fomento do emprego autónomo, inclusión social e integración social no mercado de traballo, promoción e fomento do cooperativismo, programas para mulleres e recursos integrais para xestantes e lactantes,...

Axudas ao emprego e emprendemento na provincia da Coruña.

Martes, 14 Febreiro de 2017 | Tags: Emprego , subvencións

Convocatoria aberta ata o 3 de marzo

Subvención para contratacións laborais - programas de cooperación

Venres, 20 Xullo de 2018 | Tags: , Emprego , subvencións , cooperación

Publicadas no DOG do 20 de xullo

O teu primeiro emprego, da Deputación de Pontevedra

Xoves, 11 Abril de 2019 | Tags: Emprego , subvencións

Ao abeiro desta convocatoria, as ONG poderán contar cun/ha educador/a social con contrato de prácticas por seis meses prorrogables.

Defensa da profesión. Escrito á Deputación da Coruña

As peticións e propostas realizadas á deputación non foron tidas en conta