Área privada

#11 entradas coa etiqueta "normativa"

Novas cualificacións profesionais de Servizos Socioculturais e á Comunidade

Mércores, 28 Setembro de 2011 | Tags: normativa , Emprego , Cualificacións profesionais

Recentemente establecéronse nove novas cualificacións profesionais da familia profesional Servizos Socioculturais e á Comunidade, das que 5 son de especial interese para o exercizo da Educación Social.

Proxecto de Decreto polo que se desenvolve a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención integral da violencia de xénero

Xoves, 19 Xaneiro de 2012 | Tags: normativa , igualdade , violencia de xénero

No prazo de 15 días, a partires da publicación do DOGA, é posible realizar achegas a este proxecto de Decreto.

O Ceesg nomea as súas representantes no Consello Galego de Benestar Social

Venres, 09 Marzo de 2012 | Tags: normativa , inclusión social , consello de benestar social

A persoa nomeada será Vogal deste organismo.

O Consello da Xunta aprobou o decreto dos servizos sociais comunitarios

Xoves, 22 Marzo de 2012 | Tags: normativa , servizos sociais , familia

Prevese que se publique no DOG durante este mes

Aprobado o decreto dos servizos sociais comunitarios

Venres, 30 Marzo de 2012 | Tags: normativa , servizos sociais , familia

Publicado no DOG do 30 de marzo. Regula aspectos clave dos Servizos Sociais Comunitarios.

Anteproxecto da Lei de Servizos e Colexios Profesionais

Mércores, 18 Setembro de 2013 | Tags: normativa , Ceesg , cgcees , colexiación

É a norma máis relevante para o Ceesg desde a súa creación.

Achegas á normativa sobre os CIM

Mércores, 20 Abril de 2016 | Tags: normativa , achegas , igualdade , mulleres , lexislación

Solicitamos incorporación de educadoras sociais

Aulas xurídicas: na procura dunha lei de Educación Social

Mércores, 08 Xuño de 2016 | Tags: normativa , formación , descontos , lexislación

O contido das aulas abordarase nunha soa sesión, o 2 de xuño

Defensa da profesión. Educación social e orientación educativa

Solicitamos que Educación Social teña acceso á especialidade 'Orientación educativa'

Validación de formación en materia de Igualdade, e rexistro de persoal docente acreditado

Martes, 21 Maio de 2019 | Tags: normativa , , igualdade , docencia , rexistro , persoal público

Publicada a orde que regula o rexistro de persoal docente acreditado para impartir a docencia da formación regulada polo Decreto 70/2017

Lei de creación do Ceesg

Martes, 10 Agosto de 2010 | Tags: normativa , Ceesg