Área privada

Deducibilidade fiscal das cotas colexiais

Mércores, 20 Maio de 2020 | Tags:

Ante as dúbidas respecto da deducibilidade fiscal das cotas colexiais, en relación á obrigatoriedade de colexiación ante a falta de reserva de actividade por lei estatal, dende o Ceesg formulouse unha consulta vinculante ao respecto, dirixida á Dirección General de Tributos do Ministerio de Hacienda, da que trasladamos a resposta: Descargar

Complementariamente, dado que a Dirección General de Tributos non aclara suficientemente a cuestión, desde o Ceesg tamén formalizaremos nos próximos días consulta vinculante á Presidencia da Xunta de Galicia, da que achegaremos resposta cando se reciba.

Dende o Ceesg defendemos a colexiación obrigatoria para o exercicio da profesión, tal como se recolle no plan de traballo aprobado pola Asemblea Xeral deste ano 2020.

Comentarios (0)

O teu comentario (*) Campos obrigatorios
 
cláusula de privacidade