Área privada

Repositorio de documentos técnicos sobre estado de alarma e COVID-19

Mércores, 01 Xullo de 2020 | Tags: covid-19 , documentos técnicos

Recompilamos aquí a información oficial ofrecida polas administracións públicas que de algún xeito pode afectar ao desenvolvemento da profesión de educación social, en diferentes ámbitos de traballo.

Sección en constante actualización. Última actualización: 15/06/20.

Atención á infancia e adolescencia

Servizos Sociais

Igualdade

Saúde Mental e Adiccións

Persoas maiores e centros sociosanitarios

Prisións

Xeral

Podes consultar outras informacións do Ceesg e do CGCEES na sección 'Informacións sobre o Coronavirus'

Comentarios (0)

O teu comentario (*) Campos obrigatorios
 
cláusula de privacidade