Área privada

Defensa da profesión. Recurso contra praza de educador/a social

Xoves, 21 Marzo de 2019 | Tags: Emprego , mulleres , Concellos , acción profesional , recurso , impugnación , CIM

O Ceesg presentou recentemente recurso de reposición contra as bases de contratación dun posto de Educador/a social para o CIM do Concello de Ourense, nas que se admiten titulacións distintas á de Educación Social para acceso a esta praza.

Varias persoas contactaron co Ceesg para facernos chegar ditas bases, expresando o seu asombro e indignación, que compartimos absolutamente.

 

Comentarios (0)

O teu comentario (*) Campos obrigatorios
 
cláusula de privacidade