Área privada

Fagamos da RISGA un verdadeiro dereito

Luns, 28 Maio de 2018 | Tags: servizos sociais , axudas , risga , prestacións

Un grupo significativo de organización sociais e políticas (case unha vintena) vimos de elaborar un Acordo Colectivo baixo o lema 'Fagamos da RISGA un verdadeiro dereito', no que demandamos a nosa participación activa no proceso que leve a establecer o futuro tanto da renda de inclusión social de Galicia como, por ende, das políticas sociais que deben garantir o noso sistema de protección social. GLOBALMENTE O ACORDO PRETENDE:

 1. A reformulación do proxecto de decreto da Risga e da propia Lei de inclusión social en base ao exposto neste documento.
 2. Que as organizacións e colectivos asinantes poidamos participar activamente e con carácter vinculante no proceso de reformulación do proxecto e no procedemento de audiencia unha vez estudadas as correspondentes alegacións.

En concreto, o acordo estrutúrase en seis partes que reivindican unha Risga:

1.- Garantida e informada, coa esixencia dunha carteira de servizos accesible mediante a elaboración dunha 'carta de servizos' que a cidadanía poida consultar para coñecer os recursos, servizos e prestacións do sistema social.

2.- Como Dereito cidadán e non como subsidio condicionado. Esiximos un modelo de RISGA como dereito e non como prestación graciable que parta da dignidade da persoa e non criminalice a pobreza, polo tanto:

 • Ao que poida acceder calquera persoa empadroada en territorio galego (eliminar o requisito de 'residencia legal').
 • Sen as actuais limitacións de idade, (suprimir a franxa de idade 25-65 anos).
 • Con posibilidade. de percibir máis dunha Risga no mesmo domicilio.
 • Eliminando o criterio de 'familiares obrigados a prestar alimentos'.

3.- Suficiente e Digna: esiximos unha RISGA suficiente para garantir unha existencia digna e a participación na sociedade como elemento básico de inserción social, por iso, é imprescindible

 • Aumento das contías para garantir o principio de suficiencia e dignidade na satisfacción das necesidades básicas. Seguindo as indicacións do Comité Europeo de Dereitos Sociais en relación ás remuneracións suficientes para garantir un nivel de vida digno deberíase estar contemplando contías de Risga que representasen o 60% do salario medio, o que en Galicia suporía duplicar a actual contía de 403,38 euros establecida para unha persoa.
 • Eliminación de incompatibilidades con ingresos escasos procedentes de contratos precarios, prestacións e outras axudas públicas.

4.- Accesible e eficaz: defendemos un modelo de RISGA eficiente e áxil, sen burocratizacións innecesarias, co obxecto de que cumpra o seu cometido na maior brevidade posible, polo tanto:

 • Simplificación do procedemento e, en todo caso, cumprimento dos tempos de tramitación (tempo máximo de tres meses dende a entrada da solicitude no Concello correspondente).
 • Informe social do traballador/a social que expoña a situación de necesidade social e económica ou informe socioeducativo do/a educador/a social que estean traballando coas familias, especialmente cando na unidade familiar haxa nenos e nenas e situacións que se incorporen nos SEAFs (servizo de educación e apoio familiar) que expoña a situación de necesidade social e económica, e que sexa vinculante e prioritario, por diante de poder ou non presentar un número inxente de documentos.

5.-Individualizada e Respectuosa: defendemos unha RISGA garantista cos dereitos individuais e respectuosa co proxecto de vida escollido pola persoa, por iso:

 • Valoración principal de acceso relativa á situación de empobrecemento económico e falta de recursos efectivos. Eliminando por tanto os requisitos de 'factor de exclusión' e 'desemprego'.
 • Criterios individualizados.
 • Coñecemento e consenso no proxecto de inclusión. Facilitar o acceso ao mesmo.

6.- Efectiva e Sostible, para iso, cómpre:

 • Coordinación entre administracións. Obxectividade e uniformidade de criterios.
 • Reforzo e formación continua do persoal implicado en todo o procedemento.
 • Criterios técnicos das profesionais implicadas na tramitación e supervisión dos procedementos. Superación de estereotipos, xuízos e prexuízos sociais, entendendo a protección social como dereito.
 • Intervención nun contexto de axuda e acompañamento real, minimizando prácticas de control e erradicando as de persecución e criminalización do empobrecemento das persoas.
 • Interdisciplinariedade para garantir a calidade da intervención.

As Organizacións asinantes do Acordo son: Foro Galego de Inmigración, Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia, Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG), Asociación ONG Viraventos, Proserso, SOS Racismo,  Oficina de Dereitos Sociais de Coia (Vigo), Asociación Boa Vida,  Asociación Plataforma Polo Emprego,  Baladre (Coordinación c contra a precariedade, o empobrecemento e a exclusión)   Colectivo de Renda Básica Universal de Compostela, Coordenadora de Crentes Galegos, Esquerda Unida,  BNG, Compostela Aberta, En Marea, CUT.

Ver texto completo do acordo

Comentarios (0)

O teu comentario (*) Campos obrigatorios
 
cláusula de privacidade