Área privada

Título de Grao en Educación Social

Papel do Ceesg no Título de Grao en Educación Social

O Ceesg dende a súa posición de colexio profesional, tivo a oportunidade de participar activamente na elaboración dos planos de estudos promovendo ese necesario achegamento entre universidade e sociedade.

As educadoras e educadores sociais non podiamos permanecer ao marxe dos retos asociados á reforma da educación, promovendo desta forma o reencontro coa propia profesión, instaurando un diálogo fluído entre a praxe e a concepción científica e disciplinar do ámbito socieducativo.

A Educación Social céntrase basicamente no ámbito social, o cal é vivo, dinámico, cambiante, multiforme, heteroxéneo e complexo. Nun principio falábase de tres perfís: a Educación Especializada, a Educación de Adultos e a Animación Sociocultural. Pero por esas características antes mencionadas fóronse incorporando novo perfís demandados pola sociedade.

Tras largas deliberacións de persoas expertas e das/os representantes das universidades que imparten o título, fundamentouse a situación actual da Educación Social no documento presentado á ANECA, para a publicación do Libro Branco, no que se recollen estes perfís iniciais, xunto a outros que se definiron nas últimas décadas:

 1. Mediación para a inclusión social e laboral.
 2. Desenvolvemento comunitario, animación sociocultural e xestión cultural.
 3. Educación para o ocio e o tempo de lecer.
 4. Acción socioeducativa con infancia e xuventude.
 5. Educación de persoas adultas e persoas maiores.
 6. Acción socioeducativa en contextos familiares, sociosanitarios, do sistema educativo, da administración de xustiza…
 7. Intervención socioeducativa na educación cidadá (ambiental, para a saúde, xénero, educación viaria, intercultural, cooperación internacional, para a cidadanía…).

Polos novos ámbitos que se abriron para a Educación Social, os propios planos de estudo da titulación necesitaban un cambio para adaptarse as novas realidades sociais. O proceso de Boloña, permite as facultades repensar os planos de estudo de Educación Social e poder así adaptarse as demandas que esixe a sociedade.

O Ceesg participou activamente no proceso de deseño dos novos títulos, facendo as achegas oportunas aos borradores das universidades galegas. A continuación descríbense brevemente as accións desenvolvidas neste proceso:

 1. Xaneiro-xullo de 2008, realización dunha consulta colexial orientada a satisfacer un dobre obxectivo: dun lado, coñecer as distintas realidades formativas das/os Diplomadas/os en activo, nalgún dos eidos da Educación Social; doutro, realizar propostas que poidan contribuír a mellorar o panorama formativo existente no Sistema Universitario de Galicia, no tocante á definición e concreción do próximo título de Grao en Educación Social. Este informe foi enviado ás tres universidades galegas. Podes consultalo premendo aquí.
 2. Maio de 2008, asignouse a un membro da Xunta de Goberno do Ceesg para que formara parte da comisión de adaptación da Diplomatura de Educación Social a Grao da Universidade de Vigo.
 3. Xuño de 2008, reunión co Decano da Facultade de Ciencias da Educación da Universidade da Coruña, Narciso de Gabriel, e coa coordinadora do título, Ana Iglesias Galdo.
 4. Xullo de 2008, reunión cos membros da Comisión de título de Grao da Universidade de Santiago de Compostela.
 5. Xullo de 2008, reunión dos responsables do título de Grao de Educación Social das tres universidades galegas para unificar criterios de adaptación da diplomatura a título de grao.
 6. Outubro e novembro de 2008, alegacións aos borradores dos planos de estudo da Universidade da Coruña e da Universidade de Santiago de Compostela.
 7. Xaneiro de 2009-setembro de 2010, representación do colexio en calidade de vogal profesional, no programa “Verifica”, da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e da Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acretidación (ANECA), para a verificación dos novos planos de estudo de cada universidade, nas titulacións das áreas social e xurídica.