Área privada

Formación Ceesg

Plan de formación anual

Un dos obxectivos da Área de Desenvolvemento profesional do Ceesg neste ano 2018 é elaborar un plan de formación que garanta unha preparación de calidade para as/os profesionais, que complemente de forma axeitada a formación inicial, respondendo ás demandas das colexiadas e colexiados de forma que faga adecuarnos ao complexo rol que a sociedade demanda.

Descarga aquí o Plan de Formación do Ceesg do ano 2018