Área privada

Guía de servizos

Un dos obxectivos básicos do Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galiza é facilitar, ampliar e mellorar a oferta de servizos que resulten de utilidade para o desenvolvemento da profesión e das/os súas/seus profesionais.

1. Servizos de información e asesoramento profesional

 • Asesoramento xurídico
 • Atención Colexial
 • Avisos on line
 • Comisión de ética e Benestar Profesional
 • Información sobre emprego
 • Publicacións
 • Puntos de Información Colexial

2. Servizos virtuais na Rede 2.0.

 • Email
 • Redes sociais
 • Páxina web

3. Servizos de formación e actualización profesional

 • Accións formativas
 • Biblioteca e hemeroteca
 • Descontos e promocións especiais
 • Grupos de traballo
 • Listaxe de peritos xudiciais
 • Préstamo de local e recursos do colexio

4. Seguro de Responsabilidade Civil Profesional

Descargar guía de servizos