Área privada

Asesoramento xurídico

Asesoramento xurídico

O despacho profesional A Sensu Contrario é o encargado da Asesoría Xurídica do Ceesg. Os servizos que nos ofrece enfócanse cara tres vertentes:

  • A representación ante os xulgados e tribunais e defensa xurídica da nosa entidade –e por ende das educadoras e educadores sociais como colectivo-, así como o asesoramento para que as actuacións do Ceesg se axusten a dereito. Para isto, a asesoría ten presenza periodicamente nas Xuntas de Goberno da entidade que sexa necesario.
  • A coordinación e clarificación da información relacionada con problemáticas xurídicas de carácter xeral que nos poden afectar na nosa profesión. Esta información irase construíndo pouco a pouco, a través do Foro Xurídico, coa participación de todas as colexiadas e colexiados. Se tes algunha dúbida de carácter xurídico, o Foro é o lugar onde formulala para que dende a asesoría xurídica poidan resolvela. Trátase de dar resposta a cuestións xerais que poden afectar a calquera profesional da Educación Social. Toda a información que se xere no foro, ordenarase a través de FAQs, para que quede a disposición de todas as persoas colexiadas e poidan consultarse en calquera momento de forma sinxela. Enlace ao FORO XURÍDICO.
  • A atención personalizada a persoas colexiadas. As cuestións que precisen dun asesoramento persoal, para exercer medios de defensa ante órganos xurisdicionais, administracións ou particulares, poderán ser atendidas de forma presencial previa cita no despacho de A Sensu Contrario, beneficiándote dun desconto pola condición de colexiada/o. Estamos a traballar para crear unha rede de despachos por toda a comunidade galega.