Área privada

Relacións Institucionais

O Ceesg forma parte de...

Unión Profesional de Galicia

Nun momento como o actual, no que se está a perfilar o presente e futuro dos colexios profesionais, que teñen que adaptar o seu funcionamento á nova lexislación europea, o Ceesg solicitou a integración na Unión Profesional de Galicia.

Son fins específicos da Asociación, coordinar as actuacións en temas de interese común das profesións tituladas universitarias representadas na entidade; defender os valores característicos daquelas profesións e promover o seu perfeccionamiento. Facilitará, así mesmo, un labor de orientación social apoiado nos coñecementos técnicos das respectivas profesións.

A acción de Unión Profesional de Galicia abrangue sectores como o xurídico, sanitario, técnico, económico e social.

Máis info

http://www.unionprofesionaldegalicia.org/