Área privada

Galeduso

O Galeduso é un dos principais soportes de comunicación do Colexio, vía de expresión das educadoras e dos educadores sociais, fonte de intercambio científico e profesional, contenedor de experiencias e boas prácticas na Educación Social, xerador de propostas reivindicativas de mellora no noso campo profesional e na sociedade no seu conxunto.

Dende o ano 2010 ten un carácter monográfico e unha periodicidade anual, abordando, en profundidade, os temas emerxentes na Educación Social, nos seus distintos ámbitos de actuación, dende a óptica da reflexión e investigación-acción, aunando praxis e teoría, como única vía de transformación social.

Se queres participar no próximo número dedicado a Educación Social e Persoas maiores, só tes que consultar a normativa de publicacións do Ceesg e poñerte en contacto con nós no seguinte enderezo electrónico comunicacion@ceesg.org.

Depósito Legal: C-594-02
Titulo chave: Galeduso (Santiago de Compostela, Internet)
ISSN: 1696-1765
Núm. Título Imaxe Data Descargar
11 Educación Social e Persoas Maiores

Para comezar

 • Intro. Persoas maiores. espectadoras ou protagonistas? Sofía Riveiro Olveira

Ser e facer

 • Centro Comunitario "Manuela Pérez Sequeiro". Concello de Narón. Entrevista a Ana Estévez Fernández
 • CDR O Viso: a forza da comunidade organizada. Antonio R. Corbal.
 • Lembrar no Museo 2005-2011. Xosé Carlos Sierra Rodríguez, Rosa Lamas Casado, Pilar Iglesias Armada, Fátima Braña Brey
 • Un campo de traballo "social": experiencia bidireccional. Millán Brea Castro.
 • Benvidos ao confort. Ángeles Álvarez Pereira.
 • Intervención socioeducativa desde os centros de día. Alba Campos Sotelo.

Caixa de ferramentas

 • A ter en conta. Mª Carmen Gutiérrez Moar
 • Mira, le escoita. Mª Carmen Gutiérrez Moar
 • Coleccionable. Tempos modernos 2 (Algunhas) Historias de amor. Celso Fernández Sanmartín.

Tempos de Educación Social.

 • A profesionalización da educación social na xerontoloxía como logro de futuro. Marichu Calvo de Mora.

Dándolle voltas

 • A planificacion centrada na persoa. Un novo paradigma na educación social. Quico Mañós Balanzó.
 • XI Xornadas interxeracionais do Campus de Ourense. Serxio García Souto

Ceesg informa

 • GEIX. Grupo de Estudos e Intervención Xeragóxica do Ceesg. Mónica Serrano Soto.
novembro 2015
pdf
6012 KB
10 Educación social e Educación ambiental

Para comezar.

 • Introducción

Ser e facer.

 • Coñecendo a Garabullos
 • Escola Galega de Consumo
 • Estratexia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA
 • Educar dende as árbores para as árbores
 • As Corcerizas, recurso educativo par aun cambio de modelo

Caixa de ferramentas

 • A ter en conta
 • Mira, le, escoita
 • Coleccionable

Tempos de Educación social

 • Educación ambiental en Galicia
 • Axenda 21 Escolar de Galicia

Cuestión de dereitos

 • Educar na soberanía alimentaria

Dándolle voltas

 • Educación ambiental e Educación social: a necesaria integración
 • Onde están as/os profesionais dos Equipamentos de Educación ambiental na Galiza?
 • Educación ambiental no curriculum formativo da titulación de Educación Social. E ti, que opinas?

Ceesg informa

 • A eira do Ceesg: Grupo de Traballo de Desenvolvemento Comunitario e Educación Ambiental
novembro 2013
pdf
3700 KB
09 Educación Social e Igualdade

Para comezar
Ser e facer

 • Coñecendo a Lilth
 • A Rede de Escolas de Empoderamento, de Basauri
 • Pungüinos, proxecto socioeducativo para a igualdade

Caixa de ferramentas

 • A ter en conta
 • Mira, le, escoita
 • Decálogo de boas prácitas en educación para a igualdade

Tempos de Educación Social

 • Concepción Arenal Ponte
 • Mulleres en Galicia. A web da SX de Igualdade
 • A Educación Social, a gran descoñecida nos CIM

Cuestión de dereitos

 • Dereitos sexuais e reprodutivos

Dándolle voltas

 • Xénero, igualdade e (co)educación social na UDC: Da optatividae á necesaria obrigatoriedade
 • Educación na igualdade, desde a práctica laboral e profesional
 • Xénero, igualdade e educación: prexuízos fóra!

Ceesg informa

 • Actuacións en igualdade por parte do Ceesg
 • Créase un grupo de traballo sobre igualdade

 

decembro 2011
pdf
4409 KB
08 Educación Social e Saúde

Limiar

Investigación

• "A saúde na Educación Social: un valor de fondo e con futuro" Amando Vega Fuente.
• "Que se sabe sobre a Educación Social na atención a drogodependencias?" Álvaro Olivar Arroyo.

Práctica profesional

• "Sexibilízate: programa de educación afectivo sexual (EAS) para mozas e mozos de Santiago de Compostela" Sofía Riveiro Olveira e Sandra Rodríguez Quintáns.
• "Alume - Educación Social por, para e coas persoas con enfermidade mental" Cristina Alonso Barreiro, Isabel Herrero Díaz e Virginia Brandariz Lage.
• "Educadoras/es sociais na Comunidade Terapéutica" Manuel Adame Moldes e Alfonso Tembrás López.

De actualidade

• "Constuír a profesión… deseñando futuro." Carlos Varela Ulla.
• "Nova sede para a Educación Social"

Ceesg informa

• "Melloras na comunicación (1ª parte). A era dixital". Laura Cruz López.

Barco de papel

Buzón opinable
• "Crítica ao ilímite". Xavier Viana Álvarez.

decembro 2009
pdf
2120 KB
07 Galeduso nº 7 xuño 2008
pdf
2168 KB
06 Acción socioeducativa con familias, infancias e adolescencias

Limiar
Apuntes para unha reflexión teórico-práctica

 • "Educación Social, Famiias, Comunidades, Escolas e Infancias", José Ortega Esteban.
 • "Infancia e Familia: límites e posibilidades educativas dende o marco legal", Ana Iglesias Galdo.
 • "O Dende-con, metodoloxía de intervención socioeducativa e de participación cidadá", César Muñoz Jiménez.

Acción Socioeducativa e práctica profesional

 • "A Educación Familiar en Galicia hoxe", Eva López Soto, Rocío Fanego Miragaya e Raquel Seijo Gómez.
 • "Educación Social en Contextos Residenciais de Atención á Infancia e Adolescencia. Conversando con...", Laura Cruz López, Ángel Martínez, Mila Budiño, Ignacio Ribera e Soledad Hernández.

Cesg informa

 • "Espazo de encontro: Educación Social con familia e infancia en dificultade social", Laura Cruz López.
 • "Grupo de traballo: familias", Eva López Soto.

Para saber máis, Ana Iglesias Galdo

xuño 2006
pdf
1914 KB
05 Galeduso nº 5 xuño 2005
pdf
925 KB
04 Galeduso nº 4 marzo 2004
pdf
843 KB
03 Galeduso nº 3 decembro 2003
pdf
883 KB
02 Galeduso nº 2 setembro 2003
pdf
671 KB
01 Galeduso nº 1 decembro 2002
pdf
10236 KB
00 Galeduso nº 0 xuño 2002
pdf
8712 KB