Área privada

Grupos de traballo

Grupos activos

Geix, Grupo de Estudos e Intervención Xeragóxica

» Presentación

O Grupo de Estudios e Intervención Xerontolóxica (GEIX) creouse no 2002 como espazo de reflexión, de debate e para compartir experiencias entre un grupo de educadoras sociais que traballaban no ámbito das persoas maiores. 

Os obxectivos que como grupo establecemos son:

 • Potenciar a figura do Educador/a Social no ámbito das persoas maiores.
 • Intervir para a mellora da situación sociolaboral destes profesionais.
 • Promover o intercambio de experiencias e recursos socioeducativas.
 • Provocar o debate e a reflexión sobre a propia práctica profesional.
 • Difundir información e coñecementos referidos á intervención socioeducativa coas persoas maiores.
 • Promover a participación de persoas colexiadas nas actividades do GEIX.

» Conformación

 • Ceesg (Santiago de Compostela)
 • Mónica Serrano Soto (O Pino)
 • Vanessa Villar Armada ()
 • María Esther Pérez Enríquez (OURENSE)
 • Laura vilaboy romero (As Pontes de García Rodríguez)
 • Lito Prado ()
 • Mercedes González Pazos ()
 • Monserrat Groba Represas ()
 • MONTSERRAT GARCÍA LÓPEZ ()
 • Laura Rodríguez Bouza ()
 • Selene Arias ()