Área privada

Grupos de traballo

Grupos activos

aBeira, Grupo de Intervención Socioeducativa con Familias

» Presentación

Seguindo coa liña da área de desenvolvemento profesional do Ceesg de por en  marcha  Grupos de traballo nos diferentes ámbitos profesionais, estamos iniciaciando a creación dun grupo de traballo no ámbito de familias e infancia (educación familiar).

Coidamos que temos por diante numerosos temas por diante de interese nos que acordar unha posición común e ser máis fortes ante as instancias e organismos con competencias neste ámbito:


 Informe socioeducativo
 Acceso Matiass
 Acceso SIUSS
 Instrumentos de traballo
 Promoción de Boas prácticas
 Proxecto de Lei de familia
 Proxecto de Decreto de servizos sociais comunitarios

En todo caso, nós educadoras/es sociais podemos facer moito coa nosa iniciativa e compromiso postos en común e unidos nun grupo de traballo que faga propostas e actuacións formativas, reivindicativas e de sensibilización que potencien e incrementen as boas prácticas e os recursos para mellorar a calidade de vida das familias e as infancias en dificultade social.

» Conformación

  • Ceesg (Santiago de Compostela)
  • Mónica Fernández Gesteira (PONTEAREAS)
  • Sonia González Rodríguez (Vilarrodís.Arteixo)
  • Eva Moldes Casal (En que localidade resides actualmente)
  • Ana María Domínguez Márquez ()
  • Estefanía Lema Moreira (Corme)
  • Rosalía Castro Sabugueiro ()