Área privada

Áreas de traballo

Desenvolvemento profesional

» Presentación

A Área de Desenvolvemento profesional é a responsable das accións do Ceesg que teñen como obxectivos:

  1. Identificar as necesidades formativas e de desenvolvemento profesional das/os educadoras/es sociais colexiadas/os.
  2. Deseñar o plan formativo anual do Ceesg.
  3. Desenvolver accións formativas diversificadas en temáticas, ámbitos territoriais e tempos de celebración.
  4. Regular, dar soporte, consolidar e potenciar os grupos de traballo existentes.
  5. Facilitar a difusión, o acceso e a participación nas accións formativas planificadas.

» Conformación

  • Ceesg (Santiago de Compostela)
  • Natalia Domínguez Galán (OLEIROS)
  • Laura vilaboy romero (As Pontes de García Rodríguez)
  • Beatriz Caneda Zamar (Santiago de Compostela)
  • Yovana Miñán Castellano ()

» Actuacións