Área privada

Áreas de traballo

Desenvolvemento profesional

» Presentación

A Área de Desenvolvemento profesional é a responsable das accións do Ceesg que teñen como obxectivos:

 1. Identificar as necesidades formativas e de desenvolvemento profesional das/os educadoras/es sociais colexiadas/os.
 2. Deseñar o plan formativo anual do Ceesg.
 3. Desenvolver accións formativas diversificadas en temáticas, ámbitos territoriais e tempos de celebración.
 4. Regular, dar soporte, consolidar e potenciar os grupos de traballo existentes.
 5. Facilitar a difusión, o acceso e a participación nas accións formativas planificadas.

» Conformación

 • Ceesg (Santiago de Compostela)
 • Natalia Domínguez Galán (OLEIROS)
 • Laura Vilaboy Romero (As Pontes de García Rodríguez)
 • Leticia Castro Torres ()
 • Beatriz Caneda Zamar (Santiago de Compostela)
 • Priscila Maximino Bento ()

» Actuacións