Área privada

Áreas de traballo

Acción profesional e sociolaboral

» Presentación

A Área de Acción Profesional do CEESG é a encargada de:

  • Promover e difundir o coñecemento social da profesión de Educador/a Social.
  • Velar polo exercicio profesional, promovendo as boas prácticas socioeducativas.
  • Supervisar a incorporación da figura do educador/a social nas labores profesionais referidas á intervención socioeducativa.

Para elo, estuda e analiza os espazos e ámbitos de traballo e proxección profesional da Educación Social, así como a súa situación laboral, e permanece vixiante a todos aqueles postos de traballo ofertados tanto polas administracióna públicas (Xunta de Galicia, deputacións, concellos, etc.), como pola iniciativa privada e o terceiro sector. Abrindo canles de colaboración e/ou propoñendo os cambios precisos cando así se considera necesario.

» Conformación

  • Ceesg (Santiago de Compostela)
  • Sonia González Rodríguez (Vilarrodís.Arteixo)
  • Paula Varela Costa (Ourense)
  • Mercedes González Pazos ()

» Actuacións