Área privada

Áreas de traballo

Comunicación e participación colexial

» Presentación

Á Área de Comunicación e participación colexial ten como obxectivos:

 1. Definir e manter unha liña de comunicación interna e externa que garanta a transmisión dunha imaxe e dun proxecto uniforme, coherente e compartido de Colexio.
 2. Incrementar e afondar nos procesos de comunicación e intercambio, formais e informais, a nivel persoal, social e profesional.
 3. Ampliar e diversificar a participación e interacción de profesionais do social nas canles comunicativas do Ceesg.
 4. Colaborar coas outras áreas na formulación e edición de publicacións da actividade colexial.
 5. Establecer vías de comunicación e acción conxunta cos colexios profesionais de Traballo Social e Psicoloxía de Galicia.

Empréganse como canles de información e interacción coas persoas colexiadas e coa sociedade no seu conxunto, as seguintes:

 • Portal web.
 • Revista Galeduso, de carácter anual e monográfico.
 • Boletín dixital mensual.
 • Colección Colexio en Dixital.

Así mesmo, é a responsable das publicacións de Actas de accións formativas, folletos e dípticos informativos, notas e comunicados de prensa...

» Conformación

 • Ceesg (Santiago de Compostela)
 • Belén Piñeiro Álvarez (Santiago)
 • Noelia Rodríguez Álvarez (As Pontes)
 • Rocío Núñez Rúa (Santiago de Compostela)
 • Laura Casal Figueroa (Oleiros)

» Actuacións