Área privada

Xunta de Goberno

Principios ideolóxicos

O traballo do Ceesg está sustentado e guiado polos seguintes principios:

 1. A identidade profesional.
 2. A perspectiva de xénero.
 3. A xustiza social e real.
 4. A cultura e lingua galegas.
 5. A ética persoal e profesional.

A Xunta de Goberno aposta por un Colexio:

 1. Con responsabilidade social e reivindicativo na defensa da educación social como dereito fundamental da cidadanía galega e como medio para xerar cambios a prol dunha sociedade máis igualitaria, participativa e democrática, implicándose especialmente naquelas accións dirixidas a promover a igualdade de xénero e a xustiza social.
 2. Comprometido coa ética e o código deontolóxico da nosa profesión.
 3. Transparente, na toma de decisións e no proceso de xestión de cada actuación, que traballe desde e con criterios de calidade.
 4. Plural, cunha base social de participación colexial ampla e non excluínte.
 5. Propositivo, aportando propostas tecnicamente argumentadas e de valor ético, político e socioeducativo nos diferentes foros e entidades nas que estea presente.
 6. Participativo e proactivo, facendo visible a capacidade de contribuír de cada quen, empoderando a colexiadas e colexiados na construción colectiva do Colexio.
 7. Aberto e colaborador con outras entidades e profesións relacionadas coa intervención social, coas universidades, coas administracións e cos demais colexios e asociacións profesionais a nivel autonómico, estatal e internacional.
 8. Útil e eficiente, que dá resposta ás demandas e preocupacións das colexiadas e colexiados.
 9. Actualizado, en canto ás realidades sociais, educativas e laborais que supoñen novos retos posibilidades para a Educación Social.