Área privada

Xunta de Goberno

Obxectivos 2015-2019

  1. Pór en valor o Ceesg e a Educación Social ante a cidadanía galega.
  2. Estar presente nos medios de comunicación.
  3. Estimular a colexiación e a participación colexial na vida do Ceesg.
  4. Promover que a formación continuada, así como os documentos profesionais e as publicacións do Ceesg sexan referentes para enapraxe profesional.
  5. Demandar os postos de traballo propios e defender a creación de emprego en condicións laborais dignas.
  6. Enmarcar o traballo en rede como seña de identidade para a construción colectiva da profesión.
  7. Estar presentes nas institucións decisorias para a educación social.
  8. Velar polo cumprimento dos principios éticos e deontolóxicos inherentes á profesión