Área privada

Xunta de Goberno

Documentacion técnica

Neste apartado recollemos a documentación relativa aos últimos catro anos de xestión do Ceesg. Nun exercicio de transparencia, presentamos a planificación anual do Colexio, a memoria de actividades, as actas das reunións da Xunta de Goberno e toda a información de índole económica (orzamento, memoria e balance).