Área privada

Xunta de Goberno

Composición

 • Presidencia:
  Dna. Mónica Serrano Soto
  Presidencia

  Dna. Mónica Serrano Soto

  presidencia@ceesg.org
 • Vicepresidencia:
  D. Aurelio Prado Rodríguez
  Vicepresidencia

  D. Aurelio Prado Rodríguez

  vicepresidencia@ceesg.org / accion.profesional@ceesg.org
 • Secretaría:
  Dna. Maite Sío Docampo
  Secretaría

  Dna. Maite Sío Docampo

  secretaria@ceesg.org
 • Tesourería:
  D. Alfonso Tembrás López
  Tesourería

  D. Alfonso Tembrás López

  tesoureria@ceesg.org / formacion@ceesg.org
 • Vogalías:
  D. Daniel Alves Rivera
  Vogalías

  D. Daniel Alves Rivera

  accion.profesional@ceesg.org
  D. Antón Bouzas Álvarez
  Vogalías

  D. Antón Bouzas Álvarez

  comunicacion@ceesg.org
  Dna. Beatriz Caneda Zamar
  Vogalías

  Dna. Beatriz Caneda Zamar

  formacion@ceesg.org
  Dna. Leticia Castro Torres
  Vogalías

  Dna. Leticia Castro Torres

  formacion@ceesg.org
  Dna. Teresa Delgado López
  Vogalías

  Dna. Teresa Delgado López

  accion.profesional@ceesg.org
  Dna. Natalia Domínguez Galán
  Vogalías

  Dna. Natalia Domínguez Galán

  formacion@ceesg.org
  Dna. Eva López Soto
  Vogalías

  Dna. Eva López Soto

  formacion@ceesg.org
  Dna. Andrea Maroñas Bermúdez
  Vogalías

  Dna. Andrea Maroñas Bermúdez

  comunicacion@ceesg.org
  Dna. Priscila Maximino Bento
  Vogalías

  Dna. Priscila Maximino Bento

  formacion@ceesg.org
  Dna. Eva Moldes Casal
  Vogalías

  Dna. Eva Moldes Casal

  accion.profesional@ceesg.org
  Dna. Belén Piñeiro Álvar
  Vogalías

  Dna. Belén Piñeiro Álvar

  comunicacion@ceesg.org
  Dna. Sofía Riveiro Olveira
  Vogalías

  Dna. Sofía Riveiro Olveira

  comunicacion@ceesg.org
  Dna. Laura Vilaboy Romero
  Vogalías

  Dna. Laura Vilaboy Romero

  formacion@ceesg.org