Área privada

Colexiación

Portelo único

O Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia, en colaboración co resto de Colexios Oficiais autonómicos, e coordinados polo Consejo General de Colegios Educadoras y Educadores Sociales, desenvolveu unha plataforma virtual para cumprir a Lei Ómnibus e ofrecer a todos os seus membros e ao público en xeral, un sistema para realizar todos os trámites administrativos posibles de forma telemática.

Entre outras, algunhas das xestións posibles de realizar son:

  • Acceso a información dos procedementos e trámites necesarios para comezar a actividade nun colexio de profesional.
  • Realización de calquera trámite colexial relativo á condición profesional (altas, baixas, traslados de expediente, modificacións, cotas, etc.)
  • Acceso á información necesaria para poder realizar calquera consulta ao colexio.

Accede ao Portelo Único do Ceesg