Área privada

Colexiación

Baixa colexial

Para cursar baixa colexial no Ceesg remite unha solicitude formal por escrito, na que inclúas os teus datos persoais (nome, apelidos e DNI ou nº de colex.) e o motivo da solicitude

Podes facelo por email, fax, correo postal, ou persoalmente na oficina do Ceesg. Ver datos de contacto

No momento en que se formalice a baixa recibirás unha notificación por correo-e.

Lembra que se tes recibos adeudados, aínda que solicites a baixa colexial, manterase a débeda. En caso de querer retomar a alta colexial, nun futuro, deberá pagarse previamente a débeda acumulada.

O teu e-mail, salvo indicación en contrario pola túa parte, será introducido nunha base de datos de avisos on line para non colexiados. Envíos gratuitos, que aínda que máis limitados que os enviados a colexiadas/os en situación de alta, servirán para que non perdas o fío da profesión e do colexio.