Área privada

Programas de emprendemento, provincia de Pontevedra

Luns, 11 Decembro de 2017 | Tags: Emprego , Emprendemento

A Deputación de Pontevedra pón en marcha dous proxectos de fomento de emprendemento, aprobados pola Fundación Incyde, e cofinanciados polo Fondo Social Europeo.

Trátase de DepoEmprende 2017 e DepoEmprende II, e as accións comprenden a captación das persoas beneficiarias, promoción da cultura emprendedora, formación en emprendemento, e asesoramento e seguimento nas etapas iniciais de cada un dos proxectos.

Enlaces con máis información:

 

Comentarios (0)

O teu comentario (*) Campos obrigatorios
 
cláusula de privacidade