Área privada
Protección de datos

Os datos facilitados pasarán a formar parte dun ficheiro declarado ante a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD), que ten como finalidade a xestión dos servizos ofrecidos ás persoas colexiadas.

Ao pulsar o botón "Enviar", vostede consinte o tratamento destes datos coa finalidade mencionada.

Estes datos son veraces e exactos debendo comunicar calquera modificación dos mesmos á entidade Responsable do Ficheiro.

Pode exercer os dereitos de acceso, oposición, rectificación e cancelación mediante carta e axuntando a fotocopia do DNI na seguinte dirección:

Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia, Rúa Lisboa, 20 – baixo C 15707 - Santiago de Compostela (A Coruña).