Área privada

Fórmate en xénero

Fórmate en xénero

Un dos obxectivos fundamentais de Fiadeiras é mellorar a formación en xénero do grupo e tamén das persoas colexiadas. Coa intención de poder ofrecer información sobre cursos, xornadas, seminarios... especializados na materia e organizados tanto por Fiadeiras coma por outras entidades e asociacións, manteñen no seu blog un espazo permanente onde colgan e actualizan toda esta información.

Acceder á sección "Fórmate en xénero"

Escola virtual de Igualdade

Coeducación: Unha mirada dende os coidados. 9 de abril de 2018.

Tecendo en violeta unha xuventude feminista. 17 e 18 de abril de 2018.