Área privada

Calendario do Ceesg

» Volver ó calendario
10 xuño 2013, 10.00h | Fiadeiras

Apoio de Fiadeiras á Plataforma Galega polo Dereito ao Aborto

Opoñémonos á anunciada reforma dun cambio lexislativo en materia de Interrupcións Voluntarias do Embarazo que previsiblemente nos devolverá máis atrás de 1985 coa volta a un sistema de supostos. Iso quere dicir que as mulleres se verán obrigadas a alegar razóns para xustificar a súa decisión.
Aparece, ademais, unha posible revisión do suposto que recollía as malformacións graves do feto como razón para practicar este tipo de intervencións.