Área privada

Calendario do Ceesg

» Volver ó calendario
29 novembro 2011, 18.30h - 29 novembro 2011, 21.00h | Comunicación

ASEMBLEA XERAL ORDINARIA E PLENO de Unión Profesional de Galicia

  • Comeza: 29 novembro 2011, 18.30h
  • Remata: 29 novembro 2011, 21.00h
  • Localidade: Santiago de Compostela
  • Lugar: Centro Social Novacaixagalicia, Praza de Cervantes s/n
Acodirá Sofía Riveiro Olveira, Presidenta do Ceesg.

ORDE DO DÍA DA ASEMBLEA ORDINARIA
1. Aprobación, se procede, da acta da Asemblea Ordinaria anterior (19/5/2011).
2. Informe do Presidente.
3. Presuposto para o exercicio 2012, aprobación se procede.
4. Criterios para a formación das listas de peritos xudiciais: determinación dunhas pautas comúns para a inclusión de profesionais nas respectivas listas de peritos xudiciais de cada colexio.
5. Rogos e preguntas.

ORDE DO DÍA DO PLENO

1º Lectura e aprobación, se procede, da acta do Pleno anterior (19/05/2011).
2º Aprobación, se procede, da Orde do Día da Asemblea Xeral.
3º Convocatoria de eleccións, calendario electoral.
4º Presuposto exercicio 2012, aprobación se procede.
5º Novos asociados.
6º Rogos e preguntas.